Oslo | Frankfurt | Hamburg
Forretningsadvokatene DA
norsk deutsch
Vi er veletablerte advokater som med allsidig erfaring spenner over de felt der næringslivet trenger juridisk bistand. Som forretningsadvokater begrenser vi oss ikke til det rettslige i snever forstand; vårt mål er den forretningsmessig beste løsningen for klienten.

Hos oss har rådgivningen beholdt det personlige preg og en ubyråkratisk form. Vi legger vekt på å bygge tillitsfulle relasjoner til våre klienter. Firmaets advokater utfyller hverandre i kompetanse og erfaring, og vår samlede kapasitet sikrer at vi kan yte rask bistand også i store og arbeidskrevende saker.

Blant våre klienter finner man både små og mellomstore bedrifter fra inn- og utland og selvstendig næringsdrivende. På flere områder har vi også gjennom mange år ydet service til store og markedsledende norske bedrifter og utenlandske virksomheter med aktivitet i Norge. Et særtrekk er vår spesielle kompetanse innen tysk språk og tyske forhold. Som et lite og uavhengig advokatfirma er vi stolte av at klientene blir hos oss i mange år.Copyright © 2000-2012 Forretningsadvokatene DA | Oppdragsvilkår
Tlf.: + 47 - 24 11 09 00 Faks: + 47 - 22 41 00 70 | mail@forretningsadvokatene.no
Besøksadresse: Kirkegt. 1-3, 0153 Oslo
Postadresse: Postboks 815 Sentrum, 0104 Oslo


Denne siden er utviklet av  Microflare Inc. Microflare Inc.