Har du havnet i et problem? Har noen gjort noe mot deg som du føler eller mener ikke er riktig? Da bør man ta en prat med en advokat. Hva er egentlig erstatning? Erstatning er noe man ofte må gjøre eller betale som bot for en handling eller unnlatelse man ikke skulle eller skulle ha gjort. Et godt eksempel på dette er at Per låner sykkelen din og mens han lånet sykkelen din så blir den ødelagt. Hva skal Per gjøre? Er en unnskyldning godt nok eller bør Per også betale for det som han ødela. Mange vil nok mene at Per bør betale for sykkelen og i så måte må er betalingen erstatning for det han ødela.

Det kan se ting som gjør at man kan bli rettslig forpliktet til å betale erstatning og få et strafferettslig krav mot seg. Straff er noe annet enn erstatning, og er et forhold mellom den som straffes og samfunnet. Samfunnet sier da at denne personen har gjort noe som vi alle ikke synes er greit på et såpass alvorlig nivå at personen må straffes av samfunnet. Straff er ofte forbundet med fengsel.

Har du blitt utsatt for en skade eller en ulykke er det vanlig at erstatning er på sin plass. Det er ofte utfordrende å vite hvor mye erstatning man skal ha og om det er noen former for forsikring som dekker det man har blitt utsatt for. Da bør man ringe forretningsadvokaten. Vi hjelper til med alle aspekter av erstatning og forsikringskrav. Det er bare å ringe. Vi har lang erfaring fra hvordan man skal kalkulere skaden og hvordan den verdisettes. Våre advokater har lang erfaring fra erstatning og vet hva som kreves for å dokumentere skaden og skadeomfanget. Det er ofte mer komplisert enn det man tenker seg i starten.