Når man jobber avtaler man noe hver eneste dag. Det er ikke uvanlig at man ikke engang tenker på hva det er man har avtalt og når. Man sier man skal gjøre noe og så gjør man det. I Norge er det slik at en avtale er inngått ved ord eller skriftlig. Slikt sett er det mange avtaler som blir inngått uten at man tenker stort over det. I næringslivet er avtaler viktig. Man sier at man skal gjøre noe og noen andre sier ofte at de skal betale for det du gjør. Dette er bygd på tillit. I Norge har man mer tillit til andres ord enn i andre land. Når man kommer i situasjoner hvor den som har lovet å gjøre noe plutselig ikke gjør det så har man et problem. Hvordan løser man dette problemet blir fort et godt spørsmål.

Det er viktig at man har skriftelige kontrakter slik at ingen kan forandre mening eller forståelse av det som en gang ble sagt. En skriftlig avtale må inneholde generelt hva som loves og hva som gis i gjenytelse. Det er vanlig at noen skal gjøre noe, produsere noe eller gi varer av en viss kvalitet, mens den andre parten betaler for dette med penger. Når man ikke får det man betaler for må man skrive også dette i avtalen. Avtaler er viktigst for å bli enige om hva man skal gjøre hvis noe går veldig galt. Når det går galt og man ikke får det man skal ha så kan man se hva man skrev om dette. Det vanlige er at en part får mulighet til å ordne problemet, at man får pengene tilbake eller at motparten må betale en bot.

Kom til forretningsadvokatene å få den hjelpen du og din bedrift trenger for å inngå en kontrakt som er bra for deg.