Når man kjøper og selger varer i Norge er det mye man må holde styr på. Det er derfor viktig at man holder et godt regnskap på det man driver med. En god regnskapsfører og revisor er alfa omega for at man skal lykkes i næringslivet. Blir det tull med levering og rapportering av oppgaver til toll, skatt eller annet blir det fort full stopp.

En av de aller viktigste områdene for nye selskaper og godt innarbeidede selskaper er merverdiavgift eller mva og skatt. Skatt og mva går litt hånd i hånd. Egne selskaper spesialiserer seg på mva og skatt for å hjelpe selskaper så godt som mulig. Grunnen til at dette er så viktig er for eksempel hvis man skal bygge et hotell. Da ringer man først opp en entreprenør og arkitekt om planene. De setter i gang og bygger. Når hotellet er ferdig har man fått regningen som inkluderer arbeid, som er med mva, og materialer, som også er mva. Har man kjøpt materialer for 20 millioner uten mva er summen for mva 5 millioner. Det vil si at materialene totalt koster 25 millioner inkludert mva. Det store spørsmålet er om det er noen måte man kan få tilbake de 5 millionene på eller om dette er noe man også må betale.

Svaret på dette kommer an på hva man skal bruke hotellet til. Hadde det vært et vanlig hus for deg og meg så må man betale mva. Men, siden det er et hotel som skal leies ut i næringsvirksomhet får man refundert mva av staten som en hjelp på veien til å komme i gang og drive. Det vil si at man kan bygge noe billigere enn hva man kunne som privat. Mva er som vist et veldig viktig instrument i det å spare penger. Ta kontakt så hjelper vi deg med mva!