De store verdiene i dagens samfunn ligger i teknologi. Teknologi er fundamentet for mange av de produktene som selger og som selskaper slåss over. Tenk bare på datamaskiner. Ikke alle kan lage de fordi det krever kunnskap. Kunnskapen er beskyttet og selv om du har den kan du fortsatt ikke lage datamaskiner som du kanskje har brukt mange år på å lære deg. Måten selskaper beskytter sin teknologi på er at de skaffer seg et patent på teknologien. Et patent er en juridisk rett til å hindre andre i å lage akkurat det samme som du har beskrevet i patentet ditt. Med andre ord er et patent et monopol som blir gitt deg fra et land eller flere land. Dette monopolet varer i et visst antall år. Vanligvis rundt 20 år.

Når tiden for monopolet har gått ut kan andre ta teknologien din og bruke den. Det er derfor viktig at man får kommersialisert denne raskt nok. Et patent er derimot prøvbart i en domstol. Andre selskaper kan for eksempel mene at de allerede har et patent på det du har patent på eller at de mener at du produserer og selger noe de allerede har patent på. Da må man bevise eller motbevise det som blir påstått.

Rettstvister om teknologi og patenter tar ofte veldig lang tid og koster mye penger. Det er derfor viktig at man får et godt skrevet patent fra starten av, slik at når tvisten kommer kan man føle seg trygg på at man har en god sak. Ta deg derfor tid til å skrive et godt patent og på å søke i alle land der hvor ditt produkt kan være av interesse for andre selskaper. USA, Russland, Kina og Europa er fort markedet som er relevante for de fleste, selv om de ikke selger der ennå.