De fleste av oss har tenkt tanken om å starte for oss selv. Den neste måten fremgang virkelig skjer på er at folk med gode ideer tør å satse på disse ideene. Det er mange ting man trenger å huske på når man starter for seg selv. Man må tenke på budsjett, kundegruppe, salg og markedsføring. Et stort valg i prosessen med å starte noe er hva slags selskapsform man skal velge. Skal man velge AS, NUF, ANS, eller ENK. Disse bokstavene betyr ikke så mye når man ser raskt på det, men bak hver bokstav avsløres en selskapsform som kan ha stor betydning for din aktivitet.

Et aksjeselskap eller AS betyr at man setter opp en egen juridisk enhet. Pengene man satser som aksjeeier kan gå tap i selskapets aktivitet, men man som aksjonær ikke kan bli holdt personlig ansvar for noe av selskapets drift utover den man har betalt for aksjene. Dette er en ganske sikker form for å drive forretninger og er ofte valg. Det er noen flere formaliteter og litt mer penger som må inn i selskapet, men det er ikke så mye som det var før.

Et utenlandsregistrert selskap eller NUF er en måte å sette opp et AS i utlandet under utenlandsk rett, men operere som et AS i Norge. Det eneste grunnet til å gjøre dette er for å slippe de 30.000 kronene det tar i dag for å sette opp et AS. NUF var viktigere før, men ikke så viktig nå lengre.

Et enkeltmannsforetak eller ENK er en måte for personer å drive et selskap på uten å sette opp noe nytt. Et ENK er gratis å sette opp og man kan drifte det over sin egen brukskonto. Veldig få krav til denne formen for selskap, men det krever at man stiller seg personlig ansvarlig for gjelden.